Coronavirus

In verband met de internationale uitbraak en verspreiding van het Coronavirus kan de uitgifte van de pakketten langer duren. Dit komt omdat wij maar maximaal 12 personen tegelijk op de uitgifte locatie toelaten.

Graag vragen we van de mensen die ziekteverschijnselen hebben (zoals neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts) een vervanger te sturen om hun pakket te komen halen. Mocht iemand met ziekteverschijnselen toch een pakket komen halen, dan zal de toegang tot de locatie geweigerd worden door medewerkers van de voedselbank.