Aanmelden

Particulieren kunnen zichzelf niet rechtstreeks aanmelden.

De aanmelding dient altijd te worden gedaan door een professionele hulpverlener. Dit zijn medewerkers van de gemeentelijke sociale dienst, bewindvoering, maatschappelijk werk, vluchtelingen werk of (specialistische) thuiszorg.

Voor het aanvragen van een voedselpakket zijn de gegevens over de gezinssamenstelling, de inkomsten en uitgaven van belang.

Onder inkomsten wordt  o.a. verstaan:

  • loon/uitkering
  • huur en zorg toeslag
  • alimentatie
  • bijzondere bijstand
  • kostgeld inwonende kinderen

Uitgaven zijn o.a.:

  • huur / hypotheek
  • energiekosten
  • verzekeringen
  • schuldenlast

 

Vervoerskosten worden niet meegerekend, maar moeten van het leefgeld worden betaald!