ANBI

Onze stichting is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
Wanneer u een gift geeft aan een ANBI is deze gift aftrekbaar van de belasting. Meer informatie kunt u vinden op Wikipedia.

U kunt ons zoeken als ANBI op de website van de belastingdienst onder de volgende naam: