ANBI

ANBI Certificering
De Voedselbank Goeree-Overflakkee is ANBI gecertificeerd.
Wanneer u een gift geeft aan een ANBI is deze gift aftrekbaar van de belasting. Meer informatie kunt u vinden op Wikipedia.

U kunt ons zoeken als ANBI op de website van de belastingdienst.

Naam organisatie
Stichting Steunpunt Voedselbank Goeree-Overflakkee

RSIN nummer / KvK Nummer
RSIN Nummer: 8160.53.844
KvK Nummer: 24398581

Website
www.voedselbankgo.nl

Contact
Secretariaat Voedselbank Goeree-Overflakkee
Zwaluwstraat 38
3245 VN Sommelsdijk
06 19508272
secretariaat@voedselbankgo.nl

Bezoekadres Voedselbank Goeree-Overflakkee
Oostplaatseweg 4
3241 LV Middelharnis

Doelstelling
Stichting Steunpunt Voedselbank Goeree-Overflakkee heeft verschillende doelstellingen.
Het belangrijkste doel is medeburgers op Goeree-Overflakkee, die door omstandigheden
onvoldoende voedsel of kleding kunnen kopen, wekelijks van een voedselpakket te voorzien.
Andere doelstellingen zijn het terugdringen van de vernietiging (verspilling) van voedsel en
een bijdrage leveren aan het voorkomen of doorbreken van een sociaal isolement van de
cliënten.

Beleidsplan
We verzamelen voedingsproducten die door bedrijven en particulieren kosteloos
beschikbaar gesteld worden, waarbij grote partijen deels worden doorgezet naar andere
voedselbanken om verspilling te voorkomen.
We verstrekken op wekelijkse basis kosteloos voedingsproducten aan de bij ons
aangesloten cliënten in de vorm van een voedselpakket.
We stellen een zo gezond mogelijk voedselpakket samen en verdelen de producten zo
eerlijk mogelijk. Het verkrijgen van een voedselpakket geschiedt op basis van de criteria opgesteld door
Voedselbanken Nederland.
Het verstrekken van een voedselpakket is van tijdelijke aard en is een aanvulling op de
dagelijkse boodschappen.

We zijn een sociale organisatie waarbij alle werkzaamheden door vrijwilligers uitgevoerd
worden. We zijn neutraal en objectief t.a.v. sekse, ras, afkomst, geaardheid of religie.
We zijn open en transparant in onze verantwoording.

Samenstelling Bestuur
Bestuurders
C. van Dam, Voorzitter
J. van der Sluys, Secretaris en Voedselveiligheid
M. Ista, Penningmeester
A.S. Bakker, Bestuurslid vrijwilligerszaken en planning
C. Tieleman, Bestuurslid planning chauffeurs

Beloningsbeleid
Alle medewerkers verrichten hun werkzaamheden vrijwillig en zonder beloning in geld of
natura.
Alle donaties komen ten goede aan de Voedselbank.

Jaarverslag
U kunt onze jaarverslagen hier vinden.