Criteria

Bij de toekenning van voedselpakketten gaat de voedselbank uit van het leefgeld wat mensen maandelijks overhouden.

Leefgeld blijft over na aftrek van vaste lasten zoals huur, gas/water/licht en zorgverzekering van het inkomen.

In het volgende document kunt u de vastgestelde criteria vinden die gelden per 1 januari 2022: Toekenningscriteria 2022