Criteria

Bij de toekenning van voedselpakketten gaat de voedselbank uit van het leefgeld wat mensen maandelijks overhouden.

Leefgeld blijft over na aftrek van vaste lasten zoals huur, gas/water/licht en zorgverzekering van het inkomen..

Met de onderstaande bedragen kan het leefgeld voor een alleenstaande of een gezin berekend worden.

Basisbedrag per huishouden:                   per 1-1-2019        €135,-

Dit bedrag is gebaseerd op kosten die nauwelijks afhankelijk zijn van het aantal personen en die bij aftrek van de uitgaven buiten beschouwing worden gelaten (zoals kosten voor huisdieren, krant, tuin etc)

Per persoon:                                          per 1-1-2019        €   90,-

 

Hulptabel voor bepalen leefgeld

Kinderen Alleenstaande Echtpaar
           0               225              315
           1               315              405
           2               405              495
           3               495              585
           4               585              675
           5               675              765