Positief inspectierapport!

We kregen mooi bericht van de inspectie! Op 4 juni j.l. is in de loods inspectie gehouden. Nog dezelfde dag kregen we een prachtige uitslag van 100! Hier zijn we uiteraard erg blij mee. En we willen alle vrijwilligers een grote pluim geven én hartelijk bedanken. Want alleen met jullie inzet is ons dit samen gelukt!

Score in dit rapport:  100 

Groen (90-100) betekent dat de basisvoorwaarden en processtappen uit de hygiënecode binnen uw bedrijf goed bekend zijn, er is kennis van zaken wat betreft voedselveiligheid, men is voldoende alert op tekortkomingen
en neemt initiatief om te corrigeren. Door het oppakken van de verbeterpunten uit het rapport blijft de HACCP binnen uw bedrijf geborgd.

Klik hier voor het volledige rapport.